KOHDERYHMÄT
Alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan opettajat, erityisopettajat sekä muu opetustoimen henkilöstö, joka vastaavat alakouluikäisten lasten lukitaitojen arvioinnista, opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään 1 – 2 luokkalaisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lasten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Alakoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan alkuopetuksen lasten osalta. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi käsitellään lyhyesti myös yksilöllisen arvioinnin, tuen suunnittelun ja oppimisen seurannan välineitä ja periaatteita. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa testitunnusten avulla kokeilla Alakoulun DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti sekä yliopisto-opettaja, Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Tampereen yliopisto
Pirita Korpivaara, FM, projektisuunnittelija, LUKINO-hanke, Niilo Mäki Instituutti