KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukusujuvuuden kehittäminen
Lukumotivaatio ja sen tukeminen
Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana

Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja. Lähijakson jälkeen ryhmä jatkaa opettajan johdolla ja vertaistoiminnan kautta lukuteatteritoimintaan tutustumista. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä; oman lukuteatterisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen, jota pääsee käsittelemään yhdessä kurssilaisten kanssa verkkoalustalla.
Koulutus pohjautuu Suomen Akatemian rahoittaman ReadDrama-hankkeen tuloksiin.

Koulutus sisältää lähiopetusjakson (2 päivää) sekä itsenäisesti toteutettavan oman lukuteatteritoteutuksen sekä työskentelyä koulutuksen verkkoalustalla.
Verkkoluentotallenteet: Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min.), Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min.) ja Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min).

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto