KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat tapauskuvaukset) Lisäksi koulutuksessa keskitytään omien tapauskuvausten käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäistä työskentelyä, oppimistehtävän ja sen raportoinnin. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.

Oppimistehtävässä esitellään työtiimille koulutuksessa kuvattu jäävuori-toimintamalli, jonka avulla määritellään lapsen vahvuuksia ja haastavaa käyttäytymistä sekä pohditaan haastavan käyttäytymisen syitä ja mahdollisia tukikeinoja. Tukitoimien pohtimista jatketaan toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA
Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri