KOHDERYHMÄT
Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Perus- ja monilukutaidon valmiudet inklusiivisessa esiopetuksessa:
– Millainen merkitys esiopetuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon pohjustajana?
– Millaiset kielelliset taidot tukevat luku- ja kirjoitustaidon oppimista?
– Miten lukivalmiuksia voi arvioida esiopetuksessa?
– Miten lukivalmiuksia voi tukea toiminnallisin menetelmin?

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää ja välitehtävä (arvioinnin toteuttaminen).

KOULUTTAJA
Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori (emer.), Tampereen yliopisto