KOHDERYHMÄT
Koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
– Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Koulutuksessa keskitytään myös omien case-oppilaiden asioiden käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.

Koulutus sisältää neljä noin 1-2 tunnin luentotallennetta sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT
Päivi Norvapalo, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri