KOHDERYHMÄ
Yläkoulun, lukion ja toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, jotka voivat kokeilla hyvinvointiohjelmaa käytännössä työssään koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma on viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma, ja se tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia.

Nuorten Kompassi -ohjelman keskeisenä ajatuksena on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella. Ohjelmassa tarkastellaan omien ajattelu- ja käyttäytymismallien toimivuutta. Tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin taitoja, erityisesti taitoja toimia tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot auttavat kohtaamaan haasteita, joita elämässä vääjäämättä tulee eteen.

Nuorten Kompassi -ohjelma on alun perin laadittu yläkoululaisille, mutta ohjelma soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuvaiheessa oleville nuorille. Nuoret voivat käyttää ohjelmaa myös itsenäisesti. Parhaat tulokset kuitenkin saadaan, kun ohjelmaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkun aikuisen vetämänä. Kompassia voi hyödyntää monin eri tavoin. Aikuisten olisikin hyvä pohtia millainen olisi omaan ympäristöön sopiva käyttömalli.

Huom! Osallistujien odotetaan kokeilevan ohjelmaa käytännössä työssään koulutuksen aikana.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena ja se pitää sisällään neljä webinaaria (3x45min/webinaari) sekä osallistuja toteuttaa Nuorten kompassi hyvinvointiohjelman omassa työssään ja raportoi siitä koulutukseen sisältyvässä tehtävässä. Kokemuksia myös puretaan ja esitellään yhdessä koulutuksen kahdessa viimeisessä webinaarissa.

AIKATAULU
6.2.2024 klo 9–11.30
7.2.2024 klo 13–15.30
Kokemusseminaarit ohjelman käytöstä (Osallistujat esittävät omia kokemuksia ohjelman käytöstä ja samalla mahdollisuus esittää kysymyksiä):
13.3.2024 klo 13–15.30
26.3.2024 klo 13–15.30

Sitouduthan koulutukseen osallistumalla kaikkiin tapaamisaikoihin. Webinaareja ei tallenneta.

KOULUTTAJA
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, kouluttaja, KEHKA-erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto