KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö ja opiskeluhuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö 10.9.2024

 • Päivitettyä tietoa autismikirjosta ja autismikirjon vaikutuksista opetukseen ja kuntoutukseen
 • Stressiherkkyys ja toimintakyky
 • Autismiystävällinen oppimis- ja toimintaympäristö/autismiopetuksen ja kuntoutuksen kulmakivet:
  • Strukturointi ja visualisointi -aistiystävällisyys -sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen -vahvuuksiin keskittyminen
 • Autismikirjon oppilaan opetus
 • Oppimisen tuella mielen hyvinvointia vahvistamaan
 • Kokemusasiantuntija

ADHD:n ja Tourette -oppilaan tukeminen 9.10.2024

 • Käydään läpi kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia
 • Käsitellään vaikeuksien tunnistamista ja varhaista tukea esikoulutusta kouluun
 • Ryhmään ja yksilöön kohdennettujen tukitoimien sovittaminen ryhmän arkiseen toimintaan
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro Touretten oireyhtymästä

Kielellisten vaikeuksien tukeminen 12.11.2024

 • antaa koulutukseen osallistuville perustietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista sekä niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen
 • antaa tarvittavaa perustietoa opetuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista pedagogisista työtavoista

Oppimistehtävä: Millä tavoilla tuet neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen/oppilaasi olemista ja oppimista
fyysisessä oppimisympäristössä (esim. luokkahuoneessa)
sosiaalisessa ympäristössä (esim. kaverissuhteissa)
psyykkisessä hyvinvoinnissa (esim. mielen hyvinvoinnissa)
Kirjoita ensin oma tehtäväsi x mennessä ja käy sen lisäksi kommentoimassa/sparraamassa jonkun toisen tehtävää (mieluiten sellaista jota ei ole vielä kommentoitu, jotta kaikki saavat myös vertaismentorointia) x mennessä.

KOULUTTAJAT
Satu Peitso, PsM, neuropsykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tiina Heikkinen, KM, ELO, työnohjaaja STOry, Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä