KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat ja opettajat, parhaiten koulutus soveltuu 3.–5.luokkalaisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
– Lukivaikeus
– Lukitaitojen harjoittaminen
– Kodin tuen merkitys
– Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
– Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät). Parhaiten ryhmä sopii 3.–5.-luokkalaisille.

KOULUTTAJA
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Niilo Mäki Instituutti