KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville mm. rehtorit, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, resurssiopettajat, luokanopettajat, luokanohjaat ja kasvatusohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa koulun aikuisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä), pariharjoituksia ja työrauhan tukemiseen liittyvän oppimistehtävän. Oppimistehtävässä sovelletaan konkreettisesti omassa asiakastyössä jotain koulutuksessa opittua ratkaisukeskeistä menetelmää työrauhan tukemiseen liittyen. Tavoitteena on tukea koulutuksessa harjoiteltujen ratkaisukeskeisten menetelmien käyttöä koulujen työrauhaongelmien vähentämiseksi ja jakaa kokeiluista saatuja kokemuksia kollegoiden kesken. Asiakkaana voi olla oppilas tai opettaja. Oppimistehtävien antia puretaan ja syvennetään toisessa koulutuspäivässä.

KOULUTTAJA
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija