KOHDERYHMÄT
Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat


KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

Koulutus sisältää webinaarin (6×45 min.) ja ennakkotehtävän. Ennakkotehtävässä tehdään kirjallinen yhteenveto, jossa pohditaan 1. Millaisia pedagogisia keinoja koulutukseen osallistuja on kokeillut tukeakseen oppilaiden tarkkaavuutta ja työrauhan rakentumista ryhmässä ja kuinka ne ovat toimineet? 2. Millaisia sääntöjä osallistuja pitää tärkeänä omassa opetuksessaan tärkeänä ja kuinka niiden mukaista toimintaa harjoitellaan? 3. Millaisissa tilanteissa annat oppilaalle/oppilaille palautetta ja miten palaute otetaan yleensä vastaan?

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija