KOULUTUKSEN AIKATAULU
Koulutus toteutetaan neljänä iltapäiväwebinaarina klo 13-15.30.

KOHDERYHMÄT
Koulun henkilöstö ja opetustoimessa työskentelevät oppilashuollon jäsenet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
– Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat tapauskuvaukset)

Koulutuksessa keskitytään myös omien tapauskuvausten käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.

Koulutus sisältää 4 koulutusiltapäivää (3×45 minuuttia/iltapäivä, klo 13.00-15.30), itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA
Päivi Norvapalo, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri