PLATS FÖR UTBILDNINGEN
webbinarium

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–6. Kom gärna som ett arbetspar och få förslag på hur ni kan jobba som kompanjonlärare med läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Kursen behandlar läsning och skrivning ur en finlandssvensk synvinkel. Den lämpar sig utmärkt för lärare som behöver stöd i hur man går tillväga då kartläggningsresultat väcker oro för läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

  • senaste forskningen om barns läs- och skrivutveckling
  • bakgrundsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter
  • samverkan mellan läsmotivation, upplevd självförmåga och läsning
  • tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning
  • identifiering och analys av läs- och skrivsvårigheter
  • mångsidiga metoder för att undervisa och stödja läsning (avkodning, flyt och förståelse) och skrivning
  • samundervisning i läs- och skrivundervisningen

Lärandemål för kursen är att:

  • redogöra för elevers läs- och skrivutveckling
  • känna till olika kartläggningsmaterial för att kartlägga och följa upp elevers läs- och skrivförmåga
  • åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter

Förhandsuppgift inför kursen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

Fortbildningen består av en webbinarium och eget arbete. Det egna arbetet (förhandsuppgiften) görs före webbinarium.

Gå in på adressen: lasvaskan.fi/meda, bläddra ner till rutorna med ”Nybörjarläsaren”, ”Läsaren utan lim”, ”Slarvläsaren” och ”Vana läsaren”

Se dessa fyra videofilmer.

Reflektera över följande frågor för var och en av dessa olika läsartyper:

Vilka andra tankar och reflektioner väckte videofilmerna hos dig? Fundera också över vilka utmaningar för undervisningen ställer läsaren i fråga om stöd och motivation för läsning? Vad behöver du/du och ditt arbetspar utveckla för att bättre möta den här läsarens behov? Hur kan ni i skolan hjälpa läsarnas ”medläsenärer” (dvs. hemmen) att stöda läsarna?

UTBILDARE:
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet