KOHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

Koulutus sisältää verkkotallenteen (4h 40 min), joka on katsottavissa 8.2. – 31.12.2024 ja webinaari-iltapäivän (2 x 45 min) 28.11.2024 klo 14.00–15.30.  Tallenteen perusteella osallistujat voivat halutessaan toteuttaa oppimistehtävänä harjoituskokeilun. Osallistujat saavat myös lähettää tapauskuvauksen tai kysymyksiä luennoitsijalle. Kokeiluja, tapauskuvauksia ja kysymyksiä käsitellään yhteisesti webinaari-iltapäivässä. Webinaari sisältää myös lyhyen luento-osuuden. Tehtävän palautuspäivä on viikkoa ennen 28.11.2024 toteutettavaa webinaaria, Webinaarista ei tehdä kokonaisuudessaan tallennetta.

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 270 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: https://koju.nmi.fi/tuote/lukikuntoutuskoulutus-puheterapeuteille-verkkotallenne-8-8-31-12-2024-ja-webinaari-28-11-2024/