PLATS FÖR UTBILDNINGEN
webbinarium

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–3.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Under fortbildningen presenteras de finlandssvenska spelen Spel-Ett, som tränar bokstav-ljud kopplingar och läsning av korta ord, samt Spel-Ett läsflyt, som tar vid då läskoden är knäckt men läsningen behöver mer fart och flyt.

Under fortbildningen går vi igenom teorier om läsinlärning som Spel-Ett baseras på och forskningsresultat relaterade till spelet. Dessutom presenteras teori om utvecklingen av läsflyt och funktioner och övningsformer i Spel-Ett läsflyt. Vi presenterar också erfarenheter från interventionsstudien där Spel-Ett läsflyt prövades med finlandssvenska elever och deras speciallärare. Ytterligare ingår praktisk handledning i användningen av spelen.

UTBILDARE:
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Kl 12 – 14.30 med paus