PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Webbinarium

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
– Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
– Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
– Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

Förhandsuppgift innan kursen ber vi er fundera på vilket barn skulle kunna behöva stöd med uppmärksamhets- och självregleringsvårigheter. Som en del av kursen kan ni planera och genomföra stöd i praktiken.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet