KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan alle kouluikäisten lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa pohditaan yhdessä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.:
Miksi kuullun ymmärtämisen taitoja kannattaa harjoitella varhaiskasvatuksessa?
Miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä?
Mitä on keskusteleva lukeminen?
Miten voisin lisätä lukutilanteideni vuorovaikutteisuutta?
Miten voisin ratkaista haasteita lukutilanteiden vuorovaikutuksessa?
Koulutus sisältää ennen koulutuspäivää katsottavan luentotallenteen (1h), ennakkotehtävän kuullun ymmärtämisen tukemiseen liittyen sekä koulutuspäivän (6 x 45 min.)

KOULUTTAJA
Anu Kajamies, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto