KOHDERYHMÄ
Perusopetuksen luokkien 1-6 koulunkäynninohjaajat- ja avustajat sekä aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppilaiden toimintakyvyn tukeminen on keskeinen osa koulunkäynninohjaajien ja -avustajien työnkuvaa. Koulutuksen tavoitteena on syventää koulunkäynninohjaajien ja -avustajien taitoja toimintakyvyn tukijana. Lisäksi käydään läpi myös toimintakyvyn tuen tarpeiden tunnistamista koulupäivän tai aamu- ja iltapäiväkerhojen arkissa tilanteissa.

Koulutus sisältää oman työn näkökulmasta toteutettavan ennakkotehtävän sekä webinaaripäivän (6x45min). Ennakkotehtävässä kuvataan, mikä oman työn kannalta mietityttää tai herättää kysymyksiä oppimisvaikeuksiin ja oppimisen ohjaamiseen tai toimintakyvyn tukemiseen liittyen. Koulutuspäivässä työstämistä jatketaan ja esiin nousseisiin haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja.

KOULUTTAJA
Marjo Naukkarinen, KM, laaja-alainen erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, Niilo Mäki Instituutti