KOHDERYHMÄT
Esi- ja peruskoulun opettajat, koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • selkokielen perusteisiin tutustumine
  • selkeä kirjoittaminen ja tekstin ulkoasu
  • selkeä puhe ja vuorovaikutus
  • selkomateriaaleihin tutustumista
  • opetusmateriaalien sekä mm. kodin ja koulun välisten viestien selkeyttämistä

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännön koulutyössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön sovellettava välitehtävä, joka puretaan yhdessä toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA
Riikka Tuohimetsä, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija