KOHDERYHMÄT
Ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa käsitellään millä keinoin koulu voi lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa oppilaiden kouluunkiinnittymiseen. Koulutuksessa käsitellään myös neuropsykiatristen häiriöiden ja psyykkisen oireilun
yhteyksiä sekä oppimisen tuen merkitystä motivaation näkökulmasta.

Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää (6x45min/päivä) sekä välitehtävän.

KOULUTTAJAT
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri