OHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

Koulutus sisältää verkkotallenteen, joka on katsottavissa 1.2. – 30.6.2023 ja webinaari-iltapäivän 2x 45min.  Webinaari-iltapäivässä käsitellään tapauskuvauksia ja siitä ei tehdä tallennetta.

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti