Lene - Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio
Lasten neurologisen kehityksen häiriöt
Seulonnan yleisiä kysymyksiä
Lenen toimivuudesta tehtyjä tutkimuksia
Kehityksen ongelmien esiintyvyys Lenen kriteereillä 4-, 5- ja 6-vuotiaana
Joustava, yhteistyössä toteutettu kehitysseuranta
Milloin on syytä lähettää eteenpäin?
Mitä on syytä kontrolloida itse tai jäädä seuraamaan?

4-vuotiaan Lene
Lene 4 v: Karkeamotoriikka
Tic ja Gilles de la Touretten oireyhtymä (Poikkeavat liikkeet osio Lenessä)
Tarkkaavaisuusvaikeuden tunnistaminen
Tarkkaavuuden ongelmat
Ylivilkkaus ja impulsiivisuus
Toiminnanohjaus alle kouluikäisellä
Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys
Lene 4 v: Vuorovaikutus ja tarkkaavaisuus
Lene 4 v: Puheen tuottaminen
Lene 4 v: Puheen ymmärtäminen ja käsitteet
Lene 4 v: Silmä-käsi -yhteistyö