KOHDERYHMÄ
Yläkoulun, lukion ja toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat. Osallistujien odotetaan kokeilevan ohjelmaa käytännössä työssään koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma on viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma, ja se tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia.

Nuorten Kompassi -ohjelmankeskeisenä ajatuksena on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella. Ohjelmassa tarkastellaan omien ajattelu- ja käyttäytymismallien toimivuutta. Tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin taitoja, erityisesti taitoja toimia tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot auttavat kohtaamaan haasteita, joita elämässä vääjäämättä tulee eteen.

Nuorten Kompassi -ohjelma on alun perin laadittu yläkoululaisille, mutta ohjelma soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuvaiheessa oleville nuorille. Nuoret voivat käyttää ohjelmaa myös itsenäisesti. Parhaat tulokset kuitenkin saadaan, kun ohjelmaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkun aikuisen vetämänä. Kompassia voi hyödyntää monin eri tavoin. Aikuisten olisikin hyvä pohtia millainen olisi omaan ympäristöön sopiva käyttömalli.

AIKATAULU
ti 31.10.2023 klo 9–11.30 luento
ke 1.11.2023 klo 13–15.30 luento
Pienryhmätapaamiset tiistai-iltapäivisin 14.11., 28.11. ja 19.12.2023 klo 14–15.30

Sitouduthan koulutukseen osallistumalla kaikkiin tapaamisaikoihin. Webinaareja ei tallenneta.

KOULUTTAJA
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, kouluttaja, KEHKA-erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto