KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kognitiivinen psykologia teoretisoi taitoja pilkkoen niitä osasiinsa. Motivaatioteorioiden avulla voidaan ymmärtää oppilaan uskomusten, mieltymysten ja tavoitteiden merkitystä oppimistilanteissa. Nämä teoriat ohjaavat niin neuro-, kehityspsykologista ja kasvatustietellistä tutkimusta. Yhdessä nämä tieteenalat luovat nykyaikaista ymmärrystä oppimisesta. Koulutuksessa käydään läpi tätä ymmärrystä koskien luku- ja kirjoitustaitoja ja niiden oppimista.

Koulutukseen kuuluu 1 koulutuspäivä webinaarina (6 x 45 min) ja oppimistehtävä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittua omassa työssä sekä opiskelumateriaaleja.

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala, PsT, kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti.