KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtynyt hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Ympäristö ja sen vaatimukset asettavat reunaehdot hahmotuskyvyllemme ja sille, mikä on kulttuurisesti olennaista hahmottaa. Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla voi olla vaikeuksia hahmottaa erilaisessa kulttuuriympäristössä, mutta milloin on kyse varsinaisesta hahmotusvaikeudesta ja milloin vaikeudesta hahmottaa? Millainen tuki auttaa tilanteissa, joissa kieltä ei välttämättä voi käyttää kompensaatiokeinona?

Koulutuksessa pohditaan, kuinka maahanmuuttajataustaisten nuorten hahmottamisen taitoja tulisi arvioida ja tukea sekä esitellään konkreettisia keinoja taitojen harjaannuttamisen tueksi. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän sekä oppimistehtävä. Oppimistehtävässä käsitellään hahmotusvaikeuksien ilmenemistä maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja keinoja heidän tukemiseen.

ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaaripäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, laaja-alainen erityisopettaja, Nuorten Hahmola -hankkeen projektipäällikkö, Niilo Mäki Instituutti
Maarit Sorjonen, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Ammattiopisto Spesia