KOHDERYHMÄT
Yläkoulun ja toiseen asteen opetus- ja oppilashuollon henkilöstö

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi mitä koulu-uupuminen on. Koulutuksessa tarkastellaan, miten ja milloin koulu-uupuminen ilmenee sekä sitä, miten koulu-uupuminen kehittyy. Lisäksi koulutuksessa pohditaan sitä, miten koulu-uupumisesta toivutaan, ja miten nuorta voidaan tukea toipumisessa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa viime vuosina yleistyneestä koulu-uupumisen ilmiöstä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kouluissa.

Sisältöteemat:

  • Mitä koulu-uupuminen on?
  • Miten koulu-uupuminen kehittyy?
  • Mikä nykykoulussa uuvuttaa?
  • Uupumisesta eteenpäin- toipumisen tukeminen

KOULUTTAJA
Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Lastentutkimusklinikka, Jyväskylän perheneuvola & Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Koulutustallenteen pituus on 4h 10min. Tallenne on katsottavissa 30.6.2024 asti ja voit tutustua siihen omassa tahdissasi.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 160 euroa/henkilö. Hinta työparille on 200 euroa. Hinta 3-5 henkilön tiimille on 250 euroa.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen osoitteessa koju.nmi.fi