KOHDERYHMÄT
Koulutukseen toivotaan perusopetuksen opettajia ensisijaisesti yhdessä oman työparin tai -tiimin kanssa. Monet koulutuksessa käsiteltävät esimerkit liittyvät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimimiseen mutta osallistujina voivat olla muutkin kuin erityisopetuksen opettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joissa perehdytään opettajien pystyvyyden tunteeseen ja opettajien omiin tietoisuustaitoihin monipuolisten työtapojen avulla. Tietoisuustaitojen oppiminen tarjoaa taitoja opettajuuteen esimerkiksi haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja edistää työssä jaksamista. Ensimmäinen lähiopetuspäivä keskittyy aiheiden perusteisiin sekä välitehtävän valmisteluun. Ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen suoritettavassa välitehtävässä harjoitellaan itsenäisesti ja työparin/-tiimin kanssa pystyvyyden tunnetta tukevia toimintatapoja, sekä työssä jaksamista tukevien tietoisuustaitojen käyttöä koulun arkisissa tilanteissa. Välitehtävään kuuluu myös harjoittelun tulosten reflektointi tiiviin raportin muodossa. Toinen lähiopetuspäivä keskittyy välitehtävien käsittelyyn ja aiheen syventämiseen.

KOULUTTAJAT
Ville Palkeinen, KM, erityisluokanopettaja, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, joogaohjaajakouluttaja
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto