KOHDERYHMÄT
Kouluikäisten lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten erityisopettajat, psykologit, puheterapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nimeämisvaikeudet näkyvät esimerkiksi suullisen ja kirjallisen tuottamisen vaikeuksina sekä heijastuvat muun muassa lukemisen kehittymiseen, käsitteiden oppimiseen ja vieraan kielen omaksumiseen. Nopean nimeämisen vaikeudet selittävät kielessämme erityisen sitkeitä lukivaikeuksia.

Koulutuksen sisältöjä ovat

  • Nimeäminen ja nimeämisvaikeudet
  • Nimeämisen yhteys kielellisiin taitoihin ja oppimiseen
  • Nimeämisen arviointi ja seuranta
  • Nimeämistaitojen ja oppimisen tukeminen

Koulutus koostuu luentotallenteesta (noin 6 x 45 min) sekä tallenteen katsomisen jälkeen tehtävästä oppimistehtävästä, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan uusia nimeämisen arvioinnin välineitä sekä suunnittelemaan oppimisen tukemista lapsilla, joilla on nimeämisvaikeuksia. Koulutukseen sisältyy tallenteen lisäksi webinaari-iltapäivä 14.4.2023 14-15.30, jossa syvennetään osaamista erityisesti arvioinnin ja tuen keinojen näkökulmasta. Webinaari-iltapäivästä ei tule kokonaisuudessaan tallennetta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Tampereen yliopisto (PSYKE)

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
Tallenne on katsottavissa 9.1. – 14.4.2023.
Webinaari: 14.4.2023 klo 14-15.30, Yhteyksien ja tekniikan testaus alkaa 13.45. Luennot alkavat klo 14.00 ja päättyvät klo 15.30.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 290 euroa. Laskutamme koulutuksen 14.4.2023 webinaarin jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa koju.nmi.fi. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen ja tallenteen katsomiseen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuksen päätyttyä.