KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten ymmärtää lapsen tuen tarpeita? Moniammatillinen yhteistyö ja pedagogiset prosessit, päivittäisen arjen tuki. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän ja ennakkotehtävän. Ennakkotehtävässä jäsennetään oman ryhmän/yksikön tämänhetkistä tilannetta ennaltaehkäisevän tuen näkökulmasta ja suunnataan katse tulevaan.

KOULUTTAJAT
Tiina Heikkinen, Ohjaava opettaja, KM, eo, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, eo, lto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri