KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.
HUOM! Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat kouluttautua erityisesti uuden DigiLukiseulan käyttöön tai jotka ovat jo aikaisemmin osallistuneet Niilo Mäki Instituutin koulutukseen: “NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus”.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella arviointivälineellä (seulonta). Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä. Koulutuksessa perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. Koulutuksessa käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJAT
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia ja
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutukseen sisältyy toukokuussa 2020 kuvatun webinaaripäivän tallenne ja koulutusmateriaali, sekä orientoiva ennakkotehtävä. Tallenteen voi katsoa haluamaan ajankohtana, myös vaikkapa pätkissä. Saat tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön pääsemiseksi ilmoittauduttuasi koulutukseen.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 195 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin.

Testi ei kuulu koulutuksen hintaan.
Lisätietoja DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.