KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.
HUOM!  Koulutuksessa ei käsitellä lukiokoulutukseen liittyviä säädöksiä/ määräyksiä ja lausuntojen kirjoittamisen periaatteita, joita YTL määrittelee. Vaikeusasteen arviointia ja lausunnon kirjoittamisen periaatteita käydään läpi yleisellä tasolla, jotta koulutus soveltuu myös ammatillisella puolella työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan jälkeen webinaarissa perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutukseen sisältyy 14.8.2020 kuvatun webinaaripäivän tallenne ja koulutusmateriaali, sekä orientoiva ennakkotehtävä. Tallenteen voi katsoa haluamaan ajankohtana, myös vaikkapa pätkissä. Saat tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön pääsemiseksi ilmoittauduttuasi koulutukseen.