KOHDERYHMÄT
Kummi on tarkoitettu kaikille lukemisvaikeuslasten kanssa työskenteleville eli opettajille, psykologeille sekä terapeuteille. Kummissa esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Suomen kielessä lukemisvaikeus näyttäytyy usein hitaana ja takkuilevana lukemisena. Lukemisen sujuvuuden harjaannuttamisesta on kuitenkin vielä toistaiseksi vähän tietoa.
Kummi tarjoaa lukutaidon kanssa työskenteleville sekä teoriatietoa lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta että käytännön harjaannuttamismenetelmiä. Kummiin on koottu tiivistetysti, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi Kummissa kuvataan erilaisia sujuvuuden harjaannuttamiseen käytettyjä menetelmiä.

Kummissa on:
tietoa lukutaidon kehityksestä ja lukivaikeuksien syistä
tietoa lukusujuvuuden arvioinnista ja harjoitusmenetelmistä
mukana suomen kielen yleisimpiä tavuja sekä harjoittelumateriaalia sujuvaan lukemiseen

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Verkkoluennon pituus on 70 minuuttia.
Luentotallenne on katsottavissa vähintään puoli vuotta ilmoittautumisestasi alkaen.