Niilo Mäki Instituutin arivointi-opetus- ja kuntoutusmateriaalien julkaisusarjassa, KUMMISSA, esitellään arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Sarjan ensimmäisessä osassa käsitellään luetun ymmärtämisen teoriaa ja opettamista. Lisäksi siinä on valmiita harjoituksia monistettavaksi.

Kouluvuosien lisääntyessä oppilaat tarvitsevat yhä enemmän kykyä ymmärtää ja painaa mieleensä lukemaansa tekstiä. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan omaksu näitä taitoja ilman opettamista. Tämä teos esittelee luetun ymmärtämisen teoriaa ja tarjoaa harjoitusesimerkkejä, joiden avulla opettajan on helppo opastaa oppilaat lukustrategioiden pariin. Harjoitusten tavoitteena on opettaa tekstin ymmärtämistä hyödyntämällä mm. ryhmätyötä ja oppilaiden keskinäistä pohdintaa.

Kirjan harjoitukset soveltuvat sekä yksilöllisesti että pienessä ryhmässä tehtäviksi, ja ne sopivat eri ikäisille oppilaille. Kirja on suunnattu erityisesti opettajille ja erityisopettajille, mutta se soveltuu myös mm. puheterapeuteille ja psykologeille, jotka haluavat harjoittaa asiakkaidensa luetun ymmärtämisen taitoja.

Luentotallenteen sisällöt:

Tekstistä oppiminen strategisena haasteena
Keskeiset strategiat ja KUMMIn harjoitukset

Kouluttaja:
Tuija Aro, dosentti, psykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi

Verkkoluennon pituus 60 minuuttia.