KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA KOULUTTAJAT

Aivot, motoriikka ja kirjoittaminen, Timo Ahonen, professori, Jyväskylän yliopisto

Oikeinkirjoituksen kehittyminen ja kuntouttaminen, Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, NMI ja Helsingin yliopisto

Kokemuksia kirjoitustaidon ryhmäkuntoutuksesta, Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

Tekstien tuottaminen, Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto

Luentotallenteiden pituus noin 7 x 45 min

Luettavana on artikkeli Kirjoittamisen vaikeudet -kirjasta Oppimisen vaikeudet (2019)