KOHDERYHMÄT
Neuvolan henkilökunta: terveydenhoitajat, lääkärit, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, päivähoidon ja neuvolan yhdyshenkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lene-menetelmän esittely
Neurologisen kehityksen häiriöiden luonne
Seulonnan kysymyksiä
Lenen toimivuus ja luotettavuus tutkimusten valossa
Lenen osiot ja arvioinnin periaatteet
Lenen sisältö eri ikäryhmissä
Lyhyitä katsauksia keskeisiin kehityksen ongelmiin
Lene päiväkodissa

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen, yhteensä 7 x 45 min. Luentotallenteet sisältävät osioita myös Lene-opetusvideosta.
Lisätietoja Lenestä.

KOULUTTAJA
Riitta Valtonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Luentotallenteet ovat katsottavissa 7.1.-18.6.2020.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 170 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 50eur/henkilö. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä koulutukseen, kirjoita lisätietokenttään lisähenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä verkkokoulutukseen on 12.6.2020. Koulutustallenteet ovat katsottavissa 18.6.2020 saakka.
Ilmoittautuminen osoitteessa koju.nmi.fi