KOHDERYHMÄ

Neuvolan henkilökunta, psykologit, puheterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Esikielelliset kommunikaatiotaidot ja kielen kehitys
Miten varhaisen kielen kehitys on yhteydessä myös lapsen itsesäätelytaitoihin.
Seulontamenetelmät ja huolen puheeksi ottaminen
Kehityksen seuranta yhteistyössä vanhempien kanssa

KOULUTTAJA

Sira Määttä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoa kouluttajasta.

KOULUTUKSEN PITUUS

Koulutus kestää yhteensä noin viisi tuntia ja se koostuu lyhyemmistä osioista.

Luentotallenne on katsottavissa alkaen 3.4.2020 ja jatkuen toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.